2012. szeptember 25., kedd

Indul a fűtési szezon: így nem kapcsolhatnak ki a szolgáltatásból


Sok háztartás rendezte elmaradását, továbbra sem túl jó a magyar lakosság közüzemidíj-fizetési hajlandósága. Az adóssághalmozásból pedig gyakorta nehéz kijönni, így sok esetben szolgáltatást felfüggesztik. Azonban van lehetőségünk arra, hogy "védendő fogyasztóvá" váljunk.
Hogyan?
 A legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet élveznek - az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - vezette be Magyarország az úgynevezett védendő fogyasztók intézményét. Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját - különítenek el a jogszabályok. A védendő státuszú fogyasztókat különböző kedvezmények (egyebek között részletfizetés, fizetési haladék, előrefizető mérő, szükségáramforrás) illetik meg. Aki mindkét jogosulti kategória feltételeinek megfelel, vegyesen is igénybe veheti a kedvezményeket.
Ki, hogyan lehet védendő fogyasztó?
1. Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:
- időskorúak járadékában részesül,
- aktív korúak ellátására jogosult,
- lakásfenntartási támogatásban részesül,
- ápolási díjban részesül,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
-nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

2. Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki:
- fogyatékossági támogatásban részesül,
- vakok személyi járadékában részesül,
- (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül.

A védendő fogyasztói státusz igénylése
Az igénylés alapvető feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót - kérelmére - nyilvántartásába felvegye. Ehhez az alábbi lépések szükségesek:
- a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra vonatkozó részének kitöltése és aláírása;
- az adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító igazgatási szervvel is (ez a határozatról leolvasható: jellemzően a települési önkormányzat jegyzője, illetve a Magyar Államkincstár);
- a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be kell nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgálatára, aki 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni.
- A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell!
 További részletek

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése